Als U van plan bent een woning te kopen, is een goed inzicht in vraag en aanbod noodzakelijk. Wij hebben dat inzicht via het zogenaamde uitwisselingssysteem. Daar kunt U gebruik van maken.

In het uitwisselingssysteem zijn alle woningen opgeslagen die via een NVM-makelaar in en buiten de regio te koop zijn. Wij hebben daardoor automatisch inzicht in de prijsontwikkeling, hoe lang de woningen te koop staan, of er veel of weinig aanbod is, enzovoort.

Bij het kopen van een woning moet U verder rekening houden met juridische en bouwkundige aspecten, overheidsregelingen, bestemmingsplannen en dergelijke. Wij bezitten daarover eveneens de nodige kennis en informatie.

Bekijk hier onze aangekochte woningen.